måndag 25 maj 2009

Alla mammors dag

Med tanke på den stundande högtid vill jag lyfta fram ett alternativt firande i krisens tid, för alla mödrar, varande och blivande, med en text ur ett häfte kallat Mors dag från 1920 med riktlinjer för hur denna dag ska firas. Dessvärre har vi inte denna skrift i våra ägor så utdraget är hämtat från Nordiska museets hemsida.

1. Svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång.
2. Mor hälsas om morgonen med sång av barnen.
3. Hon bjudes före uppstigandet på gott kaffe och bröd, berett av barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva.
4. Henne beredes, så långt det är möjligt, vila och frihet från allt hushålls-arbete den dagen. Barnen bädda, sopa, laga mat och diska.
5. Vid eftermiddagskaffet eller på aftonen hålles en liten högtidlighet, där far i huset medverkar.
6. Frånvarande barn hälsa Mor med brev eller telegram eller vykort, som särskilt gjorts och tillhandahållas för mors dag.

Punkterna 3-5 kanske även skulle passa
till en modern förvärvsarbetande mor.
Men var kan husets far tänkas vara när
han inte medverkar?


Inga kommentarer: