torsdag 19 november 2009

Dagens deckare

När lady Lydia Langstone flyr sin burduse make flyttar hon in i faderns ruffiga lägenhet vid Bleeding Heart Square där märkliga saker tycks inträffa. Vad hände med Miss Philippa Penhow som försvann för ett antal år sedan? Vem är det som skickar färska hjärtan i paket till husets ägare? Vad har berättelsens nyanserade karaktärer för beröringspunkter?

I 1930-talets London, när Hitler kommit till makten i Tyskland och spåren efter första världskriget fortfarande lever kvar i londonbornas minne, försöker miss Langstone insiktsfullt bygga upp ett självständigt liv utan vare sig familj eller äkta man som försörjer henne. I sitt sökande efter oberoende dras hon sakta in i de mysterier som omger Bleeding Heart Square.

Bokens författare Andrew Taylor beskriver detaljerade miljöer med magisk inlevelse.

Inga kommentarer: