fredag 29 januari 2010

Konst som berör mig

En av de mest magninfika konstverk, som jag tyvärr inte själv beskådat eller besökt, än, men som ligger inom ramen för "Konst som måste upplevas i verkligheten" är James Turrells Roden Crater i Arizonas öken i USA. I ödemarken reser sig en slocknad vulkan som konstnären förvärvade 1979 och som han sedan dess har grävt ur och format till sitt största projekt som fortfarande pågår. Det är i vulkanens "ögon" som besökaren urskiljer ljusets och naturens spel och den eviga förändringen formad av sol, stjärnor, måne, himmel och livet ovanför. Genom att betrakta "ögats" kanter som en ram skapar man sin egen upplevelse och sitt eget konstverk.
Vi känner igen Turrells arbete med att undersöka ljuset och hur människan påverkas av ljuset i en rad konstverk som han parallellt med Roden Crater har arbetat med. Ett av verken, Dawning, finns att beskåda på magasin 3 i Stockholm. Hans enda permanenta installation i Norden.
Inga kommentarer: