onsdag 3 februari 2010

Skönlitteraturen på egna villkor eller marknadens?

Om du har en stund över ikväll tycker jag att du ska ta dig in till ett annat bibliotek, nämligen Stockholms stadsbibliotek, och gå på den här viktiga debatten som arrangeras av nätverket för skönlitteratur på biblioteken (NÄFS). Jag rippar deras presentation rakt av:

"Välkommen till en debatt om skönlitteraturens situation idag. Diskussionen är tänkt knyta an till behovet av tydligare uppdrag för bibliotekarier som förmedlar skönlitteratur. Syftet är att kritiskt granska villkoren för den samtida skönlitteraturen på marknaden och biblioteken. Vi vill också belysa vilka roller förläggare, kritiker och bibliotekarier spelar för att den nyskapande litteraturen skall kunna nå den läsande allmänheten och då särskilt belysa vad biblioteken kan göra för att uppfattas som kreativa platser för språk och litteratur."

Medverkande:
Svante Weyler, förläggare och debattör
Magnus Eriksson, kritiker på Svenska Dagbladet
Mats Eriksson, ordförande i Sveriges Författarförbund
Annina Rabe, litteraturkritiker och biblioteksdebattör
Inga Lundén, stadsbibliotekarie i Stockholm och ordförande i Svensk biblioteksförening

Samtalsledare: Jan Ristarp, NÄFS

Debatten börjar kl 19.00. Jag hoppas vi ses där.

Ps. Du behöver inte anmäla dig, men om du vill snoka lite efter andra intresserade som ska sitta i publiken kan du leta upp evenemanget på facebook.

2 kommentarer:

moa sa...

Hur var det? Rapport plz.

Jenny sa...

Jo det var bra, fast nån mer representant från biblioteksvärlden hade nog behövts. Nu förlorade sig diskussionen stundtals i detaljer kring litteraturstödet och sånt. Men det var flera som framförde kritik bland annat mot bibliotekens (i deras tycke) alltför styvmoderliga behandling av de så kallade kulturrådsböckerna. Varför lyfter vi inte fram dem mer etc. En av litteraturkritikerna framförde också förslaget att vi borde ställa alla deckare med ryggen vänd inåt, så de inte skulle vara så lockande för folk att läsa. Ha ha.