onsdag 12 maj 2010

Tillman Skates for Libraries - You Can Help Too

The New York public Library förbereder sig för de största
neddragningarna någonsin.
Tillman the skatebording dog kallas in för att bistå dem.

Inga kommentarer: