tisdag 12 oktober 2010

Uppfostrad av män & Kärleksförsök och svek

Bok & Bibliotek – den årliga mässan i Göteborg i slutet av september – har nu gått av stapeln. Den är för bibliotekarien årets höjdpunkt. Förlagen presenterar sig i montrar, olika biblioteks- eller litteraturrealaterade ämnen diskuteras och debatteras på seminarier men framför allt får man tillfälle att möta alla dessa författare som presenterar sig själva och sina nyutkomna böcker. I år var det min tur att åka och jag ser tillbaka på några innehållsrika och inspirerande dagar.

Christina Jutterström och Clarence Crafoord
Fredagsförmiddagen var särskilt givande. Jag lyssnade på ett samtal mellan Christina Jutterström och Clarence Crafoord, som båda utkommit med sina memoarer i år. Uppfostrad av män respektive Kärleksförsök och svek heter deras böcker. Christina Jutterström berättade bland annat att hennes uppfattning om etik inte passade på Expressen. Hon framhöll att både hon och Clarence Crafoord velat vara folkbildare och föra utvecklingen framåt. Crafoord var kontroversiell och byggde på sjuttiotalet upp psykiatrin i Luleå, där det fram till dess inte funnits någon psykiatri.

/Helena


Båda böckerna finns att låna på Lidingö stadsbibliotek:
Reservera Christina Jutterströms Uppfostrad av män
Reservera Clarence Crafoords Kärleksförsök och svek

Inga kommentarer: