fredag 4 mars 2011

Mina favoritcitat om bibliotek, böcker och författare

Herr redaktör Blumenberg!

Som den Satans Uslingen Hjalmar Svensson uraktlåtit aflemna Tidningen Upsala för 1874, N:is 1-75, frågas härmed ödmjukligen om Ni i vetenskapens och Religionens heliga namn skulle, med stöd af de relationer Ni under er välsignelsebringande verksamhet i den förbannade Upsalahålan förvärfvat, möjligen kunna afpina nämnde usling uppgifna felande exemplar, eller på annan väg dem anskaffa för att i Kongl. Riksbiblioteket till efterverlden uppbevara, hvarför vi skola i vår ynnest och bevågenhet Eder vid stundande jubelpromotion och Ordenskapitel ihågkomma.
Gifvet Stockholms slott d. 17 Hujus 1877.

På begäran.
August Strindberg

P.S. Om icke det sakramentskade ludret skulle kunna prestera äskadt, blir han åtalad, pliktar 25 Kr. och vi äro ändå utan tidningarne.

August kunde verkligen konsten att kräva in pliktleverans för KB:s räkning.


Den som har en trädgård och en boksamling saknar intet.

Marcus Tullius Cicero

Cicero levde väl inte direkt som han lärde, med tanke på att han ständigt strävade efter den högsta makten i Rom. Det kan man för övrigt läsa om i Robert Harris´ Imperium, där Ciceros liv skildras i romanform.


Outside of a dog, a book is a man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read.

Groucho Marx

Leve Marxismen!


Jag tror att vi borde läsa sådana böcker som sårar och genomborrar oss… en bok borde vara ishackan till den frusna sjön inom oss.

Franz Kafka

Undrar just vad Kafka skulle ha tyckt om våra tiders Feelgood och Chic lit?


A curse against stealers of books:

For him that stealeth a Book from this Library, let it change into a serpent in his hand and rend him. Let him be struck with Palsy, and all his Members blasted. Let him languish in Pain crying aloud for Mercy and let there be no sur-cease to his Agony till he sink in Dissolution. Let Bookworms gnaw his Entrails in token of the Worm that dieth not, and when at last he goeth to his final Punishment, let the flames of Hell consume him for ever and aye.

The Old Librarian's Almanack / Edmund Lester Pearson

Jag tror jag ska pröva om den här förbannelsen har någon verkan.


Det tog mig femton år att upptäcka att jag inte hade någon författartalang, men då var det försent att sluta för då var jag redan berömd.

Robert Benchley

Kan tänka mig ett antal författare som det passar in på!


THE LIBRARIAN'S PRAYER

Our Chief Librarian at BNB,
Hallowed be thy Catalogue,
Thy Issues be increased,
Thy Books be Strict-Ordered,
In Fiction as they are in Non-Fiction
Give us this day our Overdue Books back,
And forgive us our Classification Errors,
As we forgive those who Misplace our Books
(as they know not thy Prophet Dewey)
Lead us not into False Subject Headings,
But deliver us from Categorisation
..........and cuts in Opening Hours
..........and reductions in the Book Fund
For thine is the Issue System,
the Date Stamp
and the Light Pen
For Ever and Ever
Amen

Sue Marsden

Snart (?) skall vi ju börja med Dewey-systemet här med, så det kan väl vara passande att kunna be en stilla bön.


Romanförfattare borde aldrig trötta ut sig med att studera det verkliga livet.

Charlotte Brontë

Läs Familjen Brontë – en brevbiografi / Juliet Barker om systrarna Brontës verkliga liv.


Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?

T. S. Eliot

Något för oss som lever i informationssamhället.


/LISA

1 kommentar:

Anonym sa...

Formidabelt!
Mitt eget favoritcitat handlar förvisso inte om bibliotek, men jag delar med mig ändå: "När bekvämlighet blir ett självändamål är den elegansens fiende nummer ett" (Geneviève Antoine Dariaux)
Idag har jag förrseten frågestund i min blogg! Jag förstår att det finns en och annan därute som undrar ett och annat om mig och min person. Passa på!