torsdag 6 mars 2014

Ester Blenda Nordström & upplevelsen som journalistisk metod.Ester Blenda Nordström var journalist och författare. Hon föddes 1891 och blev känd 1914, då hon ”wallraffade” som piga på den Sörmländska landsbygden. Tillvaron på bondgården fann Ester Blenda (som alltså var en journalist från Stockholm) både främmande och lockande. Hon publicerade texter om sin tid på gården både som reportageserie och i bokform i "En piga bland pigor". De gjorde succé! Hon skriver om långa arbetstider och dålig hygien, men också om roliga logdanser och god arbetsgemenskap. Boken kom i nyutgåva 2012 och jag tycker att den har stått sig bra! Den är lättillgänglig, rolig och tänkvärd och liknar på vissa sätt Elin Wägners texter från samma tid.

Här är länk till denna bok i vår bibliotekskatalog: En piga bland pigor

Ester Blenda Nordström kunde köra bil. I en episod i En piga bland pigor låtsas hon dock oförmögen när en dräng slår vad om mer pengar än hon vill lura av honom.
Samma förlag gav i slutet av förra året också ut Kåtornas folk från 1916 i nyutgåva. I den arbetar Ester Blenda Nordström som lärarinna i en samisk nomadskola. Boken börjar med en dramatisk skildring av en nattlig vandring med renarna genom kraftig snöstorn.

"Det piskar som tusen vassa nålar i ansiktet, vita moln kommer yrande och sveper sig om oss där vi vandrar - några små människor och djur i vanmäktig kamp mot en rasande fiende - virvlar, biter, tränger sig genom skinnkläderna som vore det spindelväv man bar, [...]."

I samband med återutgivningen av Kåtornas folk tog Radio Sapmi upp en intressant diskussion. Lyssna gärna på ljudklippet i länken. Den handlar om det perspektiv Ester Blenda skildrar samerna ur - ett politiskt naivt utifrånperspektiv. Det är värt att ta som en påminnelse om att wallraffskildringar alltid är skildringar ur ett perspektiv: vanligt är att en person ur en grupp (ofta ett majoritetssamhälle) studerar en annan grupp som anses outforskad eller hemlig (ofta en minoritet) och rapporterar sina upplevelser tillbaka till den första gruppen. Det starka med Ester Blenda Nordströms texter tycker jag är att hennes intresse och engagemang för att uppleva och skildra skiner igenom.

Se om några böcker av Ester Blenda Nordström finns inne på biblioteket här

Inga kommentarer: