torsdag 28 juni 2012

Svensk Biblioteksförening tar upp kampen för e-böckerna

Ni som läser Dagens Nyheter har förhoppningsvis inte missat sidan 2 i dagens tidning. Med en helsidesannons som inleds med rubriken "Säg hej till din nya bibliotekarie" tar Svensk Biblioteksförening upp kampen i den pågående striden kring e-böckerna och biblioteken.


"Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek.
För inte länge sedan var biblioteken oberoende.
Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur
och fakta bland alla tillgängliga böcker som
fanns i tryck.
Sedan kom e-boken."


Niclas Lindberg, som är generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening säger såhär om kampanjen:
"Bibliotekens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag för demokrati och informationsfrihet försvåras när bibliotekens tillgång till e-böcker hindras av kommersiella aktörer via karenser och begränsningar av vad biblioteken får köpa. Vi vill visa hur allvarligt och bekymmersamt läget är för bibliotekens oberoende och fria ställning att köpa in och låna ut e-böcker."

Läs mer om offensiven för e-böckerna på Svensk Biblioteksförenings hemsida

Se hela annonsen här

Biblioteksbella ser mycket positivt på att en företrädare för svenska bibliotek äntligen tar upp kampen på riktigt när det gäller e-böcker. Speciellt är det väldigt viktigt för oss på biblioteken att ni som är våra användare får reda på hur distributionen av e-böcker faktiskt fungerar och vad det är som gör läget komplicerat. Vi hoppas att initiativet från Svensk Biblioteksförening ska leda till ett e-bokssystem som fungerar för alla.

Inga kommentarer: